Rekrutacja na studia

Nabór na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja na rok akad. 2017/2018 trwa do 6.X.2017r.

Zapisując się na elektroniczną listę kandydatów zapewniacie sobie Państwo miejsce na liście przyjętych oraz otrzymywanie na wskazany e-mail istotnych informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.

Status uczestnika studiów otrzymują kandydaci, którzy do 6.X.2017r. złożą następujące dokumenty:

– wypełniony formularz ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, pobierz
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– jedno zdjęcie
– potwierdzenie dokonania opłaty

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Technologii Maszyn, budynek A20 pok. 201, w godz. 8-16.
Koszt studiów: 3300 zł, możliwość płatności w trzech równych ratach (3 x 1100.-PLN, pierwsza wpłata przy składaniu dokumentów, dwie pozostałe – zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie o warunkach kształcenia).

Wpłaty na konto:
Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
PEKAO S.A. II O/Łódź 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984
tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, I-8, studia BHP