Rekrutacja na studia

Prosimy o zapisanie się na  elektroniczną listę kandydatów.

Status uczestnika studiów otrzymują kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty:

– wypełniony formularz ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, pobierz
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– jedno zdjęcie
– potwierdzenie dokonania opłaty

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Obrabiarek i TBM, budynek A20 pok. 402, w godz. 8-16 lub przesłać pocztą.
Koszt studiów: ……………. zł, możliwość płatności w ratach.

Wpłaty na konto:
Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
PEKAO S.A. II O/Łódź 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984
tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, I-8, studia BHP