Rekrutacja na studia

Prosimy o zapisanie się na  elektroniczną listę kandydatów.

Status uczestnika studiów otrzymują kandydaci, którzy złożą do 2 marca 2018r. następujące dokumenty:

– wypełniony formularz ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, pobierz
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– jedno zdjęcie.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Obrabiarek i TBM, budynek A20 pok. 402, w godz. 8-16 lub przesłać pocztą (adres w zakładce Kontakt).
Koszt studiów: 3300 zł. Płatne w trzech ratach – terminy wpłat zostaną podane w Umowie o warunkach kształcenia.

Wpłaty na konto:
Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
PEKAO S.A. II O/Łódź 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984
tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, I-8, studia BHP