Organizacja i plan zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 235 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

– 162 godz. zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)
– 73 godz. zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria)
– okres zajęć: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.
– zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-16
– koszt uczestnictwa w studiach wynosi 3300 zł.

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymują Świadectwo wydane przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 21.X.2017r.
Terminy zjazdów zgodne ze zjazdami na Wydziale Mechanicznym
pobierz