Organizacja i plan zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 233 godziny zajęć dydaktycznych, w tym:

– 160 godz. zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)
– 73 godz. zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria)
– okres zajęć: marzec 2017 r. – luty 2019 r.
– zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-16
– koszt uczestnictwa w studiach wynosi ……….. zł.

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymują Świadectwo wydane przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej.


Terminy zjazdów zgodne ze zjazdami na Wydziale Mechanicznym
pobierz