Kadra

Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy pięciu wydziałów PŁ:

– Mechanicznego;
– Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
– Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;
– Organizacji i Zarządzania;
– Chemicznego;
oraz
– Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Do kadry dydaktycznej należą także wysoko kwalifikowani pracownicy instytucji państwowych, zajmujących się badaniami i nadzorem warunków pracy:

– Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);
– Instytutu Medycyny Pracy (IMP);
– Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB);