Szanowni Państwo,

pierwsza edycja podyplomowych studiów BHP na Wydziale Mechanicznym PŁ miała miejsce w roku akademickim 2006/2007. Od tej pory zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam polecić Państwa zainteresowaniu ich tegoroczną, już XI edycję.

Na studia zapraszamy zarówno osoby posiadające jak i nieposiadające wykształcenia technicznego. Studia odbywają się w systemie zaocznym, trwają 2 semestry i składają się z wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Mechanicznego oraz zaproszeni specjaliści z innych wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy.

Wykłady przedstawiają szeroki zakres informacji o uwarunkowaniach prawnych, organizacyjnych, technicznych i ludzkich mających wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ćwiczenia audytoryjne rozwijają praktyczne umiejętności dotyczące planowania, realizacji i dokumentowania działań związanych ze szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego oraz wypadkami przy pracy.
Zwracamy uwagę, że tylko nasze studia oferują formę zajęć w postaci ćwiczeń laboratoryjnych. Dają one uczestnikom studiów możliwość bezpośredniego, praktycznego kontaktu z urządzeniami technicznymi i oceną potencjalnych zagrożeń związanych z ich stosowaniem.

ZAPRASZAMY !